Çevre ve topluma karşı görevlerinin bilincinde bir kuruluş olan Uzluer Sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri A.Ş.

 olarak amacımız gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmaktır.

  • Bunu gerçekleştirirken;
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • Faaliyetler sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltmak, geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri ile minimize etmek, bunların mümkün olmadığı durumlarda atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek,
  • Çevre yönetimi konusunda ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve diğer gerekliliklere uymak,
  • Çevre yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek, proses riskinin bulunduğu yerlerde acil durumlara karşı hazırlanan önlemleri sürekli güncelleyerek olağandışı durumlara hazır olmak, temel çevre yönetim prensiplerimizdir.